Nova pravila o zapošljavanju stranaca važe od 1. februara 2024

Od 01. 02. 2024. godine, počela je primena novih pravila za zapošljavanje stranaca. Pre stupanja na rad, stranci su u obavezi da pribave Jedinstvenu dozvolu na osnovu koje istovremeno ostvaruju pravo na boravak i rad u Republici Srbiji. Ovaj jedinstveni postupak se sada vodi pred jednim državnim organom – Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Dva nadležna organa za postupak izdavanja Jedinstvene dozvole (Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za rad) vršiće, svako iz svoje nadležnosti, potrebne provere vezane za izdavanje privremenog boravka i radne dozvole, nakon čega će, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, izdati Jedinstvenu dozvolu za privremeni boravak i rad u Republici Srbiji.

Zahtev je moguće podneti isključivo elektronskim putem preko jedinstvenog veb portala. Za to je neophodno da lice koje podnosi zahtev ima prethodno otvoren nalog na portalu eUprava. Ovlašćena lica za podnošenje zahteva su poslodavac i zaposleni, odnosno lica koja oni ovlaste. Sprovođenje testa tržišta rada je obavezan korak prilikom podnošenja zahteva za dobijanje Jedinstvene dozvole.

Rok u kome će nadležni organ odlučivati je znatno skraćen i iznosi 15 dana od dana predaje uredne dokumentacije. Jedinstvena dozvola se može izdati sa periodom važenja do 3 godine i može se produžiti na isti period.

Uvedeni su novi pojmovi, koji spadaju u nadležnost Nacionalne službe za zapošljavanje:

  • Procena – predstavlja ocenu ispunjenosti uslova za zapošljavanje stranca, posebne slučajeve zapošljavanja stranca i samozapošljavanje stranca, i
  • Saglasnost – akt koji omogućava strancu promenu osnova rada, promenu poslodavca, zapošljavanje kod dva ili više poslodavaca tokom perioda važenja Jedinstvene dozvole.

TSG ADVOKATI

TSG