Dušan Pejkić zamenik predsedavajućeg Real Estate AmCham radne grupe

TSG Partner Dušan Pejkić izabran je za zamenika predsedavajućeg Real Estate radne grupe u okviru AmCham Serbia, dok je za predsednika radne grupe izabran gospodin  Bojan Kaličanin iz kompanije Delta Real Estate.

Na izborima održanim 15.09.2023. godine članice AmCham Serbia  birale su rukovodstvo za pet radnih grupa i to u sledećim oblastima: digitalna ekonomija, energetika, regulativa u oblasti radnih odnosa, real estate i ljudski resursi (HR).    

AmCham Serbia je organizacija koja predstavlja glas američke privrede u Srbiji. Temeljeći svoj rad na američkim poslovnim vrednostima konkurentnosti, transparentnosti i slobodnog preduzetništva, kroz proaktivan dijalog i otvoreno partnerstvo sa državom, privredom i drugim ključnim akterima, AmCham je predvodnik na polju unapređenja regulatornog i poslovnog okruženja.

TSG Partner Dušan Pejkić advokat je sa višegodišnjim iskustvom u širokom spektru pravnih oblasti u kojima savetuje domaće i inostrane klijente, uz poseban fokus na Real Estate projekte velike pravne složenosti. Izbor u rukovodstvo radne grupe za Real Estate pri AmCham omogućiće direktnu uključenost u regulatornu reformu zajedno sa ostalim članicama organizacije, a što je sve u cilju poboljšanja pravnog okvira u ovoj oblasti u Republici Srbiji, kako za privredu tako i za građane.

Kada je u pitanju Real Estate – TSG ekspertski tim savetuje u oblasti prava nepokretnosti i prava građenja (građevinske dozvole, urbanizam, upotrebne dozvole), postupcima pred katastrom i zemljišnim knjigama, poreskom optimiranju građevinskih projekata i kupovini nepokretnosti, kao i primeni modela finansiranja u pravu nepokretnosti, koji su prilagođeni potrebama klijenta. TSG tim savetuje klijente i u segmentu infrastrukturnih projekata u Republici Srbiji.

U pogledu skorašnjih izmena u regulatornom okviru u ovoj oblasti u Republici Srbiji – Skupština Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. Više o izmenama možete pročitati u TSG Newsletter-u broj 134 „Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji“ koji je dostupan na sledećem linku

TSG ADVOKATI

TSG