Izmene Zakona o javnoj svojini

Uvedena mogućnost umanjenja početne procenjenje vrednosti imovine u javnoj svojini u ponovljenom postupku otuđenja

 

Poslednjim izmenama Zakona o javnoj svojini koje su u primeni počev od 16.12.2018. godine propisana je mogućnost umanjenja početne procenjene tržišne vrednosti nepokretnih i pokretnih stvari u javnoj svojini, u slučaju da navedena imovina nije otuđena iz javne svojine u sprovedenom postupku javnog oglašavanja.

U tom slučaju, početna procenjena vrednost se može umanjiti najpre na 80%, a potom na 60% ukoliko se ne otuđi ni u ponovljenom postupku javnog oglašavanja.

Razlozi navedenih izmena proizilaze iz prakse da se nepokretnosti odnosno pokretne stvari zbog previsokih procena poreske uprave, nisu mogle prodati u postupcima javnih oglašavanja.

Odluku o umanjenju vrednosti donosi Vlada odnosno nadležni organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

TSG ADVOKATI

TSG