Pomereni rokovi za održavanje redovne skupštine i podnošenje finansijskih izveštaja

Vlada Republike Srbije je svojom uredbom pomerila rokove za podnošenje redovnih i vanrednih finansijskih izveštaja, kao i za podnošenje poreske prijave poreza na dobit pravnih lica.

Rokovi za podnošenje redovnih i vanrednih finansijskih izveštaja

pomeraju se na sledeći način:

  • rok za održavanje redovne sednice skupštine društva, koji iznosi najviše šest meseci od završetka poslovne godine, pomera se na rok do 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
  • rok za redovne godišnje finansijske izveštaje za pravna lica i preduzetnike koji se po zakonu dostavljaju APR-u do 30. juna, pomera se na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
  • rok za konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) koji se po zakonu dostavljaju APR-u do 31. jula, pomera se na rok od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
  • rok za vanredne finansijske izveštaje koji se po zakonu dostavljaju APR u roku od 60 dana od dana na koji se ti izveštaji sastavljaju, pomera se na rok od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, pod uslovom da rok za dostavljanje vanrednih finansijskih izveštaja ističe za vreme vanrednog stanja;
  • rok za pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine za dostavljanje finansijskih izveštaja je 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja, pod uslovom da redovan rok za dostavljanje finansijskih izveštaja tih pravnih lica ističe za vreme vanrednog stanja.

Rok za predaju godišnjih izveštaja, odnosno godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora svih obveznika čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, odnosno Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Rokovi za podnošenje prijave za porez na dobit pravnih lica

pomeraju se na sledeći način:

Obveznici poreza na dobit pravnih lica podnose prijavu za porez na dobit pravnih lica u roku od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja za one obveznike poreza na dobit pravnih lica kojima je poreski period jednak kalendarskoj godini, odnosno u roku od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja za obveznike poreza na dobit pravnih lica kojima je poreski period različit od kalendarske godine;

Skrećemo pažnju da svi privredni subjekti koji se opredele za korišćenje bilo koje vrste državne pomoći predviđenih zbog pandemije, ne smeju da isplaćuju dobit tokom 2020. godine.

Izvori Prava:


  • Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti covid-19 izazvane virusom SARS-COV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 57/2020)

  • Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 – dr. zakon)


Za sva pravna pitanja u vezi sa razvojem i posledicama COVID-19 pandemije u Srbiji obratite nam se direktno preko našeg Corona helpdesk servisa: covid-19_info@tsg.rs

TSG ADVOKATI

TSG