Praksa Privrednog Apelacionog suda usvojila pravni stav TSG

Privredni apelacioni sud je usvojio naš pravni stav iznet u žalbi protiv rešenja o glavnoj deobi stečajne mase Privrednog suda u Beogradu, prema kojem izvršni poverilac koji se u izvršnom postupku namiruje zaplenom i prenosom radi naplate potraživanja izvršnog dužnika kao stečajnog poverioca prema stečajnom dužniku, ne stupa u stečajni postupak kao stečajni poverilac, odnosno ne namiruje se srazmerno sa stečajnim poveriocima.

Naše pravno shvatanje, koje je prihvatio drugostepeni sud, jeste da izvršni poverilac koji je stekao založno pravo na potraživanju izvršnog dužnika prema stečajnom dužniku i na koga je zaplenjeno potraživanje preneto radi naplate, ima pravo na odvojeno i potpuno namirenje svog potraživanja prema izvršnom dužniku (dakle prema stečajnom poveriocu), a ne prema stečajnom dužniku. Naime, izvršni poverilac svoje potraživanje naplaćuje iz vrednosti zaplenjenog potraživanja izvršnog dužnika – stečajnog poverioca prema stečajnom dužniku, a do punog iznosa koji bi izvršni dužnik kao stečajni poverilac naplatio u stečajnom postupku.

Suština je da zaplenom i prenosom potraživanja radi naplate izvršni poverilac ne postaje stečajni poverilac umesto ili zajedno sa izvršnim dužnikom, već stečajni poverilac ostaje izvršni dužnik, ali sa jednim bitnim ograničenjem – a to je da na njegovom utvrđenom i priznatom potraživanju u stečajnom postupku postoji zaloga u korist izvršnog poverioca, te da će izvršni poverilac svoje potraživanje namirivati do punog iznosa potraživanja izvršnog dužnika koje bi on, kao stečajni poverilac, mogao naplatiti iz stečajne mase.

Time je TSG tim na čelu sa vodećim advokatom Rajkom Krejović izmenio dosadašnju neispravnu praksu privrednih sudova i stečajnih upravnika da zaplenom i prenosom potraživanja radi naplate dolazi do prostog prelaza potraživanja sa izvršnog dužnika (kao stečajnog poverioca) na izvršnog poverioca, čime izvršni poverilac postaje stečajni poverilac i stiče pravo na srazmerno namirenje potraživanja zajedno sa izvršnim dužnikom i ostalim stečajnim poveriocima.

 

TSG ADVOKATI

TSG