Seminar „Medijacija u privredi u RS“

Advokatska kancelarija TSG Tomić Sinđelić Groza, u saradnji sa Nemačko-srpskom privrednom komorom (AHK Srbija), Švajcarsko-srpskom trgovinskom komorom (SSCC), Komorom italijansko-srpskih privrednika (CCIS) i Slovenačkim poslovnim klubom (SPK), održala je seminar na temu

„Medijacija u privredi u Republici Srbiji“

sa ciljem da medijaciju kao način rešavanja sporova, u kojem strane imaju  potpunu kontrolu  nad ishodom spora, približi auditorijumu.

Ljubica Tomić, partner u TSG i medijator, ukazala je učesnicima na mogućnosti i prednosti medijacije u Srbiji u odnosu na sudski postupak, nakon čega je advokat i medijator Ivana Stefanović sa učesnicima podelila svoja iskustva iz prakse na ovu aktuelnu temu.

Predavači na ovom seminaru bili su i Blažo Nedić, advokat, medijator Svetske banke i JAMS International, predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije i Dr. Helena Devetak, advokat i medijator, AK Devetak i partneri iz Slovenije.

Foto galerija

TSG ADVOKATI

TSG