Preporuka Vlade Srbije: Korišćenje odmora za vreme vanrednog stanja

Pre nego što zaposlene upute na odsustvo sa rada usled nemogućnosti organizacije posla u uslovima aktuelnog vanrednog stanja, poslodavcima se preporučuje da zaposlenima omoguće korišćenje godišnjih odmora, navodi se u Zaključku o godišnjim odmorima koji je donela Vlada Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 52/2020) od dana 07.04.2020 („Zaključak“).

Zaključak koji je donet na osnovu predloga resornog Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja odnosi se na tri kategorije zaposlenih, i to na:

  1. zaposlene koji u uslovima vanrednog stanja svoje radne zadatke obavljaju neizmenjeno u prostorijama poslodavca;
  2. zaposlene koji rad obavljaju od kuće ili u vidu rada na daljinu, kao i na
  3. zaposlene koji usled privremenog prekida rada poslodavca mogu biti upućeni na odsustvo sa rada;

Zaposleni koji u uslovima vanrednog stanja imaju obavezu obavljanja radnih zadataka u poslovnim prostorijama poslodavca, neiskorišćeni („stari“) deo godišnjeg odmora iz 2019. godine moći će da iskoriste do 31.decembra 2020. godine, umesto do zakonom predviđenog 30. juna 2020. godine, kako je Zaključkom preporučeno poslodavcima.

Sa druge strane, poslodavac je obavezan da zaposlenima kojima je omogućeno obavljanje rada van prostorija poslodavca, omogući korišćenje godišnjeg odmora iz 2019. godine najkasnije do 30. juna 2020, kako je i propisano Zakonom o radu.

Za sva pravna pitanja u vezi sa razvojem i posledicama COVID-19 pandemije u Srbiji obratite nam se direktno preko našeg info servisa: covid-19_info@tsg.rs

TSG ADVOKATI

TSG