Republika Srbija objavila javni poziv za podsticajna sredstva

Greenfield & Brownfield Investicije u Srbiji

Republika Srbija je objavila javni poziv dana 17.03.2017. godine radi dodele podsticajnih sredstava za direktna ulaganja – greenfield i brownfield investicije (Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija „Sl. glasnik RS“, br. 110/2016).

Javni poziv je nastavak dosadašnje pozitivne prakse podrške privredi i investitorima za otvaranje novih radnih mesta i ulaganja u proizvodnju na teritoriji Republike Srbije.

Advokatska kancelarija TSG aktivno pruža pravnu podršku investitorima kako u postupku prijave i procedure dobijanja podsticaja, tako i u periodu implementacije i realizacije celokupnog investicionog projekta.

 

TSG ADVOKATI

TSG