TSG aktivno učestvuje u izmenama Zakona o privrednim društvima

Izmene Zakona o privrednim društvima

Advokatska kancelarija TSG aktivno učestvuje u davanju  komentara i predloga za izmenu Zakona o privrednim društvima  na koju je pozvana u saradnji sa Slovenačkim poslovnim klubom.

Naši predlozi su bazirani na dosadašnjoj praksi i problemima u primeni postojećeg Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)  koje bi trebalo otkloniti novim zakonodavnim rešenjima.

Očekujemo da će se za nekoliko meseci nacrt izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima, kao zakona koji je srž regulisanja privrednog života, naći i na javnoj  raspravi.

 

TSG ADVOKATI

TSG