TSG Mere zaštite i blagovremeno savetovanje i informisanje

U uslovima vanrednog stanja u Republici Srbiji, TSG je preduzeo mere zaštite koje će obezbediti sprečavanje širenja virusa korone, kao i blagovremeno savetovanje u cilju zaštite naših klijenata.

Obezbedili smo telekomunikacioni sistem za brz i bezbedan rad iz homeoffice-a. Dostupni smo za Vaša pitanja, nezavisno od radnog vremena – kako onlajn, tako i na brojevima telefona koje možete naći na našem sajtu.

Neka nam prioritet bude pobeda nad koronavirusom i nastavak zajedničkog zdravog poslovanja!

Budite zdravi i računajte na nas!

Vaš TSG tim

TSG ADVOKATI

TSG