TSG & Švajcarsko-Srpska trgovinska komora: Rad od kuće u Srbiji

U utorak, 09.11.2021.godine, Advokatska kancelarija TSG Tomić Sinđelić Groza je organizovala online seminar u saradnji sa Švajcarsko-srpskom trgovinskom komorom na temu

„Rad od kuce – rizici i izazovi za poslodavce u Srbiji“

 

Učesnici seminara su imali priliku da saznaju sa kojim nedoumicama se suočavaju poslodavci u Srbiji koji organizuju rad od kuće, kao i koja su uporedno pravna rešenja ovih tema.

Nakon predavanja, usledila je živa diskusija predavača, advokata, Saše Sinđelić, Ivane Stefanović i Aleksandre Rajić sa učesnicima, povodom brojnih dilema sa kojima se susreću u praksi.

Foto galerija

TSG ADVOKATI

TSG