Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Senior Lawyer Marka Janićijevića povodom Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Kompletan intervju pročitajte na portalu eKapija. 
(Intervju vodio Marko Andrejić)

Sledi odlomak intervjua:

„U razgovoru za eKapiju objašnjava Marko Janićijević, advokat Advokatske kancelarije Tomić Sinđelić Groza, nova Uredba se dosta oslanja na prethodnu u pogledu materijalnih uslova i predstavlja kontinuitet u dodeli sredstava podsticaja za privlačenje investicija.

Najznačajnija novina je u podeli investicionih projekata, a samim tim i kriterijuma za analizu, u zavisnosti od broja lica koja će biti zaposlena, odnosno da li će biti do 100 ili više od 100 novozaposlenih po konkretnom projektu. Takođe, novine postoje i u oblastima u kojima se sredstva mogu dodeliti, te je od sada to moguće i za sektor razvoja softvera –  ako je u funkciji unapređenja proizvoda, proizvodnog procesa ili pružanja usluga međunarodne trgovine), kao i za projekte usluga hotelskog smeštaja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je utvrđeno područje banje. Treba istaći i da je ukinuto pravilo da se sredstva mogu dodeliti za projekte u sektoru ribarstva, što je bilo dozvoljeno po prethodnoj uredbi – navodi Janićijević.

Kako dodaje, novom uredbom se menja procedura dodele sredstava koja se sada razlikuje u odnosu na broj novozaposlenih, jer najnovije izmene donose predvidljivost i jasno propisane kriterijume za ocenu investicionog projekta do 100 novih zaposlenih.

Iz Ministarstva privrede potvrdili su eKapiji da je jedna od glavnih novina uvođenje sistema bodovanja za investicione projekte koji podrazumevaju do 100 novozaposlenih. Odgovarajući broj bodova biće dodeljivan na osnovu iskustva u obavljanju delatnosti, procene povrata investicije, poslovnih rezultata, pokazatelja zaduženosti… Minimalan broj bodova za dodelu podsticaja je 2,5, a sistem bodovanja (po EUROSTAT metodologiji) je uveden da bi se već u prvoj fazi razmatranja većeg broja prijava napravila selekcija.

TSG ADVOKATI

TSG