Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

01. 02. 2019.

Ojačani poverilac u stečajnom postupku

Newsletter 112

Izmene i dopune Zakona o stečaju donose nekoliko novina kojima se u izvesnoj meri ojačava procesnopravni položaj poverilaca u stečajnom postupku. Izmene i dopune su u primeni od 1. januara 2019. godine.

Najznačajnija novina ogleda se u mogućnosti (ali ne i obavezi) poverioca koji podnosi predlog za pokretanje stečajnog postupka, da sudu predloži ličnost stečajnog upravnika u datom stečajnom postupku. Predlog za imenovanje stečajnog upavnikaupravnika razmatra sudija, a na izbor stečajnog upravnika saglasnost daje skupština poverilaca na prvoj sednici, većinom od 50% od ukupnih potraživanja. Ukoliko skupština poverilaca ne da saglasnost na izabranog stečajnog upravnika, dužna je da predloži njegovo razrešenje i istovremeno imenovanje novog stečajnog upravnika.

Zakonska novina u delu koji reguliše reorganizaciju odnosi se na krug poverilaca koji mogu podneti plan reorganizacije, pa tako plan reorganizacije sada može podneti bilo koji stečajni ili razlučni poverilac, bez obzira na iznos svog neobezbeđenog ili obezbeđenog potraživanja.

Opšta novina inkorporirana je u načelu javnosti i informisanosti, a sastoji se u pravu svih poverilaca da od stečajnog upravnika zatraže sve informacije koje se odnose na stečajnog dužnika, na tok stečajnog postupka i na imovinu i upravljanje imovinom stečajnog dužnika.

Vaša pitanja nam možete slati putem e-maila office@tsg.rs.

TSG