Nazad

Intelektualna svojina

Eksperti naše kancelarije, koji su ujedno i ovlašćeni zastupnici pred Evropskim patentnim zavodom u Minhenu kao i pri Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije, savetuju i prate domaće i strane klijente na našem tržištu u svim pitanjima iz domena intelektualne svojine.

Naše usluge naročito obuhvataju prethodno ispitivanje uslova za registraciju žigova, dizajna, patenata i geografskih oznaka porekla, sprovođenje postupaka registracije pred Zavodom za intelektualnu svojinu (Upravno pravo), širok spektar komercijalno-pravnih rešenja u vezi s prometom prava intelektualne svojine (prenos, licence, zaloga, franšiza) kao i iniciranje i vođenje postupaka pred sudovima, nadležnim inspekcijskim i carinskim organima u cilju sveobuhvatne zaštite povređenih i/ili ugroženih prava i interesa naših klijenata (Parnica).

Značajan segment našeg rada obuhvata i ostvarivanje, prenos i zaštitu autorskih i srodnih prava (s tim u vezi postoji i naš aktivan rad u oblasti Medija).

Predrag Groza
Partner