« Povratak na Oblasti prava

Javne nabavke

Savetujemo i zastupamo domaće i inostrane klijente u postupku, pripremi ponude i dokumentacije u postupku javne nabavke u Republici Srbiji.

Našim klijentima pružamo pravnu podršku u procesu realizacije dodeljenih ugovora o javnoj nabavci, zastupamo njihove interese pri podnošenju zahteva za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki, zastupamo prava i interese klijenata u postupku pred naručiocima i Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Zastupamo klijente u upravnim sporovima proisteklim iz postupaka javnih nabavki i odluka Republičke komisije kao drugostepenog organa.

Partneri

Predrag Groza

TSG