« Povratak na Oblasti prava

Radno pravo

U oblasti radnog prava poslodavcima nudimo kompletne i operativne usluge.

Naši advokati pronalaze optimalna rešenja radno-pravnih pitanja koja počivaju na potrebama klijenta kada je reč o sastavljanju pravilnika o radu, pregovorima u vezi s kolektivnim ugovorom i obavezama u vezi s kolektivnim ugovorom, zaštiti na radu, ekonomsko-socijalnim programima rešavanja viška zaposlenih. Naročito se razvila praksa u oblasti klauzule konkurencije i direktorskih ugovora, kao i u oblasti outsourcing-a i upućivanja na rad u neko drugo preduzeće. Našim internacionalnim klijentima pružamo usluge zastupanja pred nadležnim organima Republike Srbije u postupku dobijanja boravka i radne dozvole (Upravno pravo). Naše klijente kao poslodavce zastupamo u slučaju parnice.

TSG