Webinar
CBBL Godišnja skupština
Tribina i live stream na YouTube kanalu
26. 09. 2016.
Digitalni doručak
25. 05. 2018.
Online međunarodna naučna konferencija
Webinar
CBBL Forum
Webinar
Konferencija
23. 09. 2016. 23. 09. 2016.
Seminar
Webinar
26. 09. 2016.
Seminar
Radni doručak
Radni doručak
26. 09. 2016.
CBBL Forum
26. 09. 2016.
Radni doručak
Evropska konferencija
23. 09. 2016.
Godišnji forum
HR radni susret
Radni doručak
Seminar
Radni doručak
Seminar
Global Connect Forum
26. 09. 2016.
CBBL Godišnja konferencija 2018
26. 09. 2016.
Radni doručak i izveštaj
26. 09. 2016.
Networking-Event
23. 09. 2016.
Predavanje
26. 09. 2016.
Seminar
26. 09. 2016.
Radni doručak
CBBL Forum
23. 09. 2016.
Godišnji forum
25. 05. 2018.
Radni doručak i izveštaj
26. 09. 2016.
Međunarodna konferencija
Radni doručak
Seminar
Radni doručak
Radni doručak
CBBL Forum
25. 05. 2018.
Izveštaj sa održanog radnog doručka
25. 05. 2018.
Izveštaj sa održanog radnog doručka
Sednica udruženja WIRAS
25. 05. 2018.
Seminar
26. 09. 2016.
Jednodnevni kurs
25. 05. 2018.
Međunarodni kongres
25. 05. 2018.
CBBL Godišnji forum 2015
IV Naučna konferencija "Petar Šarčević"
Jednodnevni kurs
Interaktivna radionica
23. 09. 2016.
Međunarodna konferencija
Seminar
Seminar
23. 09. 2016.
Konferencija
Svetski kongres UIA
Seminar
25. 05. 2018.
Konferencija
23. 09. 2016.
CBBL forum
Seminar
26. 09. 2016.
Seminar
Seminar
23. 09. 2016.
Seminar
Seminar
23. 09. 2016.
3. Regionalna konferencija
23. 09. 2016.
Seminar
Seminar
Seminar
23. 09. 2016.
Godišnji forum
Godišnja CBBL konferencija 2012
26. 09. 2016.
Seminar
Seminar
55. svetski kongres MUI
25. 05. 2018.
Seminar
AWO-FORUM "Srbija"
AWO-FORUM "Srbija"
Seminar

Pregovori za zaključenje Ugovora o međunarodnoj prodaji robe

Uloga kulture u međunarodnim poslovnim pregovorima

Osobenosti radnog odnosa na određeno vreme

Ispunjenje privrednih ugovora u uslovima pandemije COVID-19

Radnopravna pitanja u doba (i posle) vanrednog stanja

Ključna pitanja Ugovora o međunarodnoj distribuciji

Primena Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

Poništaj arbitražne odluke zbog nedostatka obrazloženja

TSG Podsetnik - Odgovornost direktora

TSG Podsetnik - Radno pravo

Medijacija

Javne nabavke Srbija 2017

TSG Podsetnik - Pravo konkurencije 1

TSG Podsetnik - Pravo konkurencije 2

Korporativno upravljanje 2017

Intelektualna svojina

TOP TEN pitanja - Važno je znati!

Primena međunarodnih standarda u srpskom ugovornom pravu

Odgovornost direktora za štetu koju prouzrokuje društvu*

Podsticajna sredstva za direktne investicije