INSTRUKCIJE za dobijanje dozvole za kretanje zaposlenih od 20 do 05h

U nastavku jučerašnje vesti vas izveštavamo o novostima na temu pribavljanja dozvole za kretanje zaposlenih za rad u trećoj smeni odnosno izvan okvira dozvoljenog vremena kretanja. Ministarstvo privrede je dana 19. marta 2020. godine objavilo Instrukciju privrednim subjektima u vezi sa postupkom za izdavanje dozvola za kretanje u vremenu od 20 do 05 časova.

Zahtev za izdavanje dozvole za kretanje (dalje: Zahtev) podnosi se na obrascu elektronskim putem, preko Ministarstva privrede, na sledeću e-mail adresu: vanrednostanje@privreda.gov.rs

Ministarstvo privrede upućivaće primljene Zahteve Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Ukoliko se navedena dozvola traži za lica sa navršenih 65 i više godina života, zahtev se podnosi u odvojenoj, posebnoj tabeli uz dodatno obrazloženje razloga za njihovo radno angažovanje. Podnosilac Zahteva za lica sa navršenih 65 i više godina života preuzima punu odgovornost za moguće posledice njihovog angažovanja.

Poslodavac je dužan da svakom zaposlenom koji se nalazi na spisku za izdavanje dozvole, izda radni nalog za svaki pojedinačni izlazak, u periodu od 20 do 05 časova.

Pojedinačni radni nalog se izdaje na dnevnom nivou na memorandumu kompanije, sa potpisom odgovornog lica, i sadrži sledeće podatke: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i vremenski period (od – do) kada je angažovan, odnosno kada je kretanje neophodno, kao i razloge koji opravdavaju neophodnost kretanja.

Ministarstvo privrede je u Instrukciji posebno istaklo da su  svi zakonski (statutarni)  zastupnici i preduzetnici (odnosno poslovođe kojima je povereno poslovođenje) lično, materijalno i krivično odgovorni za istinitost i tačnost sastavljenih i dostavljenih spiskova zaposlenih i radnih naloga.

Dalje je navedeno da će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, vršiti provere i legitimisanje zaposlenih lica sa spiska, prilikom kontrole njihovog kretanja u vremenu od 20 do 05 časova, te da će, za lica za koja bude utvrđeno proverom da nisu stvarno zaposleni u privrednom subjektu, da nisu na radnom zadatku, odnosno da ne poseduju odgovarajući radni nalog, biti preduzimane propisane sankcije.

TSG tim će vas obaveštavati u kontinuitetu o novostima na ovu i druge relevantne teme tokom vanrednog stanja u Republici Srbiji koje je uvedeno zarad sprečavanja širenja Koronavirusa.

Budite slobodni da nas kontaktirate u slučaju da imate dodatna pitanja.

Ukidanjem vanrednog stanja uvedenog usled pandemije virusa COVID-19 u Republici Srbiji dana 06.05.2020. ova Instrukcija je stavljena van snage. Više o tome ovde

TSG ADVOKATI

TSG