Mere Narodne banke Srbije – Moratorijum od 90 dana za obaveze iz kredita i lizinga

U uslovima pandemije izazvane virusom COVID-19, Narodna banka Srbije („NBS“) propisala je obavezne privremene mere koje su banke i davaoci lizinga dužni preduzeti u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije. Privremene mere su sadržane u sledećim odlukama NBS:

  1. Odluka o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema,
  2. Odluka o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Obe odluke NBS su stupile na snagu 18. marta 2020. godine.

Privremenim merama ustanovljena je obaveza za banke / davaoce lizinga, da dužnicima / primaocima lizinga, ponude zastoj u otplati obaveza (tzv. moratorijum), koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije.

Banke / davaoci lizinga, propisani moratorijum moraju dati najkasnije do 21. marta 2020. godine, putem isticanja na svojoj internet stranici.

Tokom trajanja moratorijuma banke / davaoci lizinga, neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo neizmireno potraživanje i neće pokretati postupke izvršenja, prinudne naplate, niti druge pravne radnje u cilјu naplate svojih potraživanja.

O svim novostima na ovu temu, a naročito u pogledu praktične primene privremenih mera u poslovanju banaka i davalaca lizinga, TSG će Vas blagovremeno obaveštavati. Za sva dodatna pitanja budite slobodni da nas kontaktirate.

TSG ADVOKATI

TSG