IZMENJENA Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima

Svega nekoliko dana nakon početka primene finansijskih olakšica za privredu o kojima smo detaljno pisali u našoj vesti Finansijske olakšice za pomoć privredi u uslovima COVID-19 pandemije  na snagu su stupile i prve izmene i dopune predmetne Uredbe.

Ovim izmenama su praktično sužene mogućnosti privrednih subjekata u pogledu korišćenja novčane pomoći za prevazilaženje posledica aktuelne ekonomske krize (Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći gradjanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, „Sl.glasnik RS“, br. 60/2020)

Naime, u zavisnosti od kategorije privrednog subjekta-korisnika, uvedene su sledeće novine:

  • mikro, mala i srednja privredna društva, kao i preduzetnici, ne ostvaruju prava na direktno novčano davanje za april mesec za zaposlene kojima je prestao radni odnos između 10. aprila i 30. aprila 2020. godine, odnosno na novčanu pomoć za maj mesec za zaposlene kojima je radni odnos prestao u periodu između 1. maja i 31. maja ove godine;
  • velika pravna lica pravo na direktno novčano davanje ostvaruju samo za zaposlene kojima je doneto rešenje o prekidu rada u skladu sa članom 116. i 117. Zakona o radu, u trajanju od najmanje 15 radnih dana tokom meseca aprila, odnosno maja 2020. godine, u zavisnosti od perioda za koji se direktno davanje isplaćuje.

Osim toga, uveden je i rok do kada se sredstva primljena na COVID-19 račun (račun sa posebnom namenom) moraju iskoristiti i obavezani svi korisnici direktnih davanja da primljena sredstva najkasnije do 15. avgusta 2020. godine prenesu na tekuće račune zaposlenih na ime isplate zarada i nakanda zarada.

Imajući u vidu da se od početka primene Uredbe u praksi često postavljalo pitanje tumačenja pojma dividende kod zabrane isplate dividendi za korisnike pogodnosti, najnovijim izmenama otklonjene su ove nedoumice i propisano da se pod dividendom podrazumevaju sve isplate koje privredno društvo izvrši svojim članovima po osnovu vlasništva nad akcijama, odnosno udelima tog privrednog društva. Ovim je praktično i dat negativan odgovor na pitanje da li je isplata dobiti zabranjena i preduzetnicima.

TSG ADVOKATI

TSG