Republika Srbija: Zaštita raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije po prvi put je je upotrebila pravni mehanizam pružanja privremene zaštite iz čl. 74 Zakona o azilu i privremenoj zaštiti (Sl. glasnik RS, br. 24/2018) (u daljem tekstu „Zakon“), kojim se u Republici Srbiji odobrava zaštita u slučaju masovnog priliva raseljenih lica koja se ne mogu vratiti u državu svog porekla ili uobičajenog boravišta, između ostalog, zbog oružanih sukoba ili lokalnog nasilja koje se odigrava na tom području. Ovo je učinjeno donošenjem Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine (Sl. glasnik RS, br. 36/22) (u daljem tekstu „Odluka“), dana 18. 03. 2022.

Odluka se odnosi na državljane Ukrajine i članove njihovih porodica koji su boravili u Ukrajini, tražioce azila, lica bez državljanstva i strane državljane kojima je u Ukrajini odobren azil ili istovetna nacionalna zaštita, i članove njihovih porodica koji su u Ukrajini imali odobren boravak, kao i na strane državljane koji su u Ukrajini imali odobreno važeće stalno nastanjenje ili privremeni boravak, a koji se ne mogu vratiti u zemlju svog porekla, pod trajnim i dugoročnim okolnostima.

Privremena zaštita će se primenjivati i na državljane Ukrajine i članove njihovih porodica koji su u Srbiji zakonito boravili u vreme donošenja ove Odluke, a kojima je pravo na boravak isteklo pre ukidanja Odluke o pružanju privremene zaštite.

Prema Zakonu, članom porodice smatra se supružnik sa kojim je brak zaključen pre dolaska u Republiku Srbiju, vanbračni partner u skladu sa propisima Republike Srbije, njihova maloletna deca rođena u braku ili van braka, maloletna usvojena deca ili maloletna pastorčad − s tim što se svojstvo člana porodice može izuzetno priznati i drugim licima, pri čemu se posebno uzima u obzir činjenica da ih je izdržavalo lice kojem je odobreno pravo na azil ili privremena zaštita, njihov uzrast i psihološka zavisnost, uključujući i zdravstvene, socijalne, kulturološke ili druge slične prilike.

Prava lica kojima se odobrava ova zaštita obuhvataju, između ostalog, pravo na boravak, ličnu ispravu, pravo na besplatno osnovno i srednje obrazovanje, pristup tržištu rada i zdravstvenoj zaštiti u skladu sa propisima koji regulišu prava stranaca. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nadležno je za registraciju lica kojima je odobrena privremena zaštita, o čemu donosi pojedinačne odluke.

Privremena zaštita traje godinu dana od dana stupanja na snagu ove odluke, dakle, počev od 18. marta 2022. godine. 

Uvid u tekst odluke 

Zakon o azilu i privremenoj zaštiti 

TSG ADVOKATI

TSG