Slobodan ulazak domaćih i stranih državljana u Republiku Srbiju

Najnovijim odlukama Vlade Republike Srbije, domaći i strani državljani će moći da uđu u Republiku Srbiju bez ikakvih ograničenja.

Naime, prilikom ulaska na teritoriju Republike Srbije svim licima će prilikom pasoške kontrole biti uručeno zdravstveno upozorenje o merama kojih se treba pridržavati radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti koronavirusa.

U skladu sa gore navedenim, ponovo su otvoreni granični prelazi u međunarodnom drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju za ulazak domaćih i stranih državljana na teritoriju Republike Srbije.

Gore navedene izmene su propisane Odlukom Vlade Republike Srbije o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću (,,Sl. Glasnik’’ broj 76 od 21.05.2020. godine) i Odlukom Vlade Republike Srbije o prestanku važenja Odluke o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju (,,Sl. Glasnik’’ broj 76 od 21.05.2020. godine), čime su prestali da proizvode dejstvo, o kojem smo pisali u našoj vesti Aktuelnosti Maj 2020 – 10

Uslovi ulaska domaćih i stranih državljana u Republiku Srbiju

TSG