Uslovi ulaska domaćih i stranih državljana u Republiku Srbiju

Domaći i strani državljani koji imaju odobreni privremeni boravak ili stalno nastanjenje na teritoriji Republike Srbije

Domaći i strani državljani koji imaju odobreni privremeni boravak ili stalno nastanjenje na teritoriji Republike Srbije bez ikakvih ograničenja mogu da uđu u Republiku Srbiju pod sledećim uslovima:

  • ukoliko poseduju negativan PCR test na prisustvo koronavirusa koji nije stariji od 72 sata od izdavanja od strane referentne laboratorije zemlje iz koje dolaze;
  • ukoliko nisu boravili u inostranstvu duže od 72 sata, a ne uočavaju se simptomi zarazne bolesti koronavirusa;


Ukoliko nisu ispunjeni gore navedeni uslovi, domaći i strani državljani koji imaju odobreni privremeni boravak ili stalno nastanjenje na teritoriji Republike Srbije stavljaju se pod kućni zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana.

Strani državljani

Strani državljani mogu da uđu u Republiku Srbiju pod sledećim uslovima:

  • ukoliko poseduju negativan PCR test na prisustvo koronavirusa koji nije stariji od 72 sata od izdavanja od strane referentne laboratorije zemlje iz koje dolaze;
  • ukoliko poseduju dozvolu za boravak ili tranzit kroz Republiku Srbiju;


Izuzetno, Vlada Republike Srbije može dozvoliti ulazak stranom državljaninu koji ne poseduje negativan PCR test na prisustvo koronavirusa, ako za to postoje naročito opravdani razlozi.

Navedeni uslovi se ne primenjuju na državljane susednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, a kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju, pod uslovom reciprociteta.

Strani privrednici

U pogledu ulaska stranih privrednika postoji specifična procedura koja se sastoji u sledećem:

  • strani privrednik podnosi zahtev na memorandumu svoje firme Privrednoj komori Srbije (PKS) na e-mail: inocovid19@pks.rs. Zahtev obavezno sadrži: ime i prezime fizičkog lica za koje se traži dozvola za ulazak na teritoriju Republike Srbije, broj i zemlja izdavanja pasoša, vreme i granični prelaz ulaska na teritoriju Republike Srbije(broj leta ili broj registarske oznake automobila), adresa mesta boravka u Republici Srbiji, adresa mesta obavljanja rada(izdata dozvola je teritorijalno ograničena i proteže se isključivo na mesto boravka i mesto rada);
  • fizičko lice za koje je strani privrednik podneo zahtev za ulazak poseduje negativni PCR test na prisustvo koronavirusa. Ukoliko fizičko lice nije u mogućnosti da sebi obezbedi testiranje u državi iz koje dolazi, obavezna je samoizolacija od 14 dana na adresi koju prijave nadležnom radnom telu Vlade Republike Srbije.


Celokupnu gore navedenu dokumentaciju, Privredna komora Srbije (PKS) prosleđuje nadležnom radnom telu Vlade, koje nakon toga odlučuje o podnetom zahtevu u roku od 24 do 48 časova od dana podnošenja.

Ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu u pogledu propisa koji regulišu pitanje ulaska domaćih i stranih državljana, slobodno nas kontaktirajte.

Odlukama Vlade Republike Srbije (,,Sl. Glasnik’’ broj 76 od 21.05.2020. godine) navedeni uslovi 
ulaska domaćih i stranih državljana su ukinuti. Više o tome možete pročitati ovde 

TSG