Sprovođenje postupaka javnih nabavki za vreme vanrednog stanja

Uprava za javne nabavke preporučuje naručiocima da ne pokreću nove postupke javnih nabavki dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20).

Ukoliko naručioci u toku vanrednog stanja ne mogu da sprovedu već pokrenute postupke  u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (dalje u tekstu: ZJN), postoji mogućnost obustave takvih postupaka. Naime, vanredno stanje se, u skladu sa članom 109. stav 2. ZJN, smatra objektivnim i dokazivim razlogom za obustavu postupka javne nabavke, jer se takva okolnost u vreme pokretanja postupka nije mogla predvideti, odnosno takva okolnost znatno otežava da se započeti postupak okonča. Uprava za javne nabavke napominje da se obustavljeni postupci mogu ponovo pokrenuti po isteku vanrednog stanja.

Međutim, za slučaj da je postupak javne nabavke ipak neophodan i neodložan uprkos vanrednom stanju, sprovođenje postupka mora biti u potpunosti u skladu sa ZJN, što između ostalog podrazumeva poštovanje rokova za podnošenje ponuda, pravila u pogledu otvaranja ponuda, a naročito naručilac mora uzeti u obzir da li će ugovor o javnoj nabavci moći da se realizuje za vreme vanrednog stanja.

Imajući u vidu sve navedeno, na naručiocu je da optira i da u skladu sa svojim mogućnostima proceni da li se postupak javne nabavke može neometano sprovesti ili ne.

Ukidanjem vanrednog stanja uvedenog usled pandemije virusa COVID-19 u Republici Srbiji dana 06.05.2020. ova preporuka je stavljena van snage. Više o tome ovde

TSG ADVOKATI

TSG