TSG: Employment Talks: Zakon o strancima i Zakon o zapošljavanju stranaca

U Beogradu je, 28. novembra 2023. godine, održan TSG :Employment Talks: radni doručak u organizaciji Advokatske kancelarije TSG Advokati Beograd i Švajcarsko-srpske trgovinske komore (SSCC) na temu:

„Šta nam donose izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca?“

 

Radni doručak je održan u hotelu „Zepter“, uz prisustvo velikog broja zvanica iz raznih privrednih sektora, ali i stranih ambasada, konsultanata i pravnih savetnika.

O ovoj veoma aktuelnoj temi, koja uključuje izmene u regulisanju imigracionog statusa stranaca u Republici Srbiji i primerima iz prakse govorili su članovi TSG tima, advokat partner Ivana Stefanović i pripravnica Marta Luković.

Na samom početku, napravljen je osvrt na razloge i glavne motive donošenja izmena, koji se ogledaju u usklađivanju srpskog zakonodavstva sa direktivama EU, liberalizacije postupka zapošljavanja stranaca i dobijanja privremenog boravka i jačanja konkurentnosti tržišta rada u Srbiji.

Tokom izlaganja, uz veoma živu diskusiju i interaktivnu razmenu mišljenja i iskustava sa učesnicima seminara detaljno su izložene izmene i dopune navedenih zakona koje se pre svega ogledaju u promenama u procesu odobravanja privremenog boravka i zapošljavanja stranaca. Nakon predavanja, u neformalnoj atmosferi nastavljen je razgovor o svim otvorenim pitanjima i očekivanjima o rezultatima koje će promene doneti.

Više o izmenama i dopunama možete pročitati u našem NL 131.

Foto galerija

TSG ADVOKATI

TSG