Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

21. 01. 2019.

Izmene ZPP-a - rešenje za tržište problematičnih kredita

Newsletter 110

Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 87/18 od 13.11.2018. godine) stupio je na snagu 21.11.2018. godine.

Promena je izvršena u odnosu na odredbe člana 204 Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014), koje regulišu otuđenje stvari u toku parnice i omogućavanje uslova za stupanje u parnicu licu koje je u toku parnice steklo spornu stvar ili pravo.

Pre izmene, član 204 Zakona o parničnom postupku imao je tri stava i glasio je:

„Ako stranka otuđi stvar ili pravo o kome teče parnica, to ne sprečava da se parnica među istim strankama dovrši (stav 1).

Lice koje je pribavilo stvar ili pravo o kome teče parnica može da stupi u parnicu umesto tužioca, odnosno tuženog, samo ako na to pristanu obe stranke (stav 2).

U slučaju iz stava 1. ovog člana presuda ima dejstvo i u odnosu na sticaoca“ (stav 3).

Pravni posao, kojim je otuđena stvar ili pravo o kome se vodi parnica, dovodi do prestanka stvarne legitimacije. Zakonodavac je, radi zaštite interesa suprotne stranke, predvideo da promena stvarne legitimacije, do koje je došlo u toku parnice, ne sprečava da se parnica dovrši među istim strankama. Na ovaj način odstupilo se od pravila da nedostatak stvarne legitimacije dovodi do presude kojom se tužbeni zahtev odbija kao neosnovan.

Stavom 3 bilo je izričito predviđeno da presuda iz parnice koja je dovršena među istim strankama ima dejstvo i u odnosu na sticaoca jer je stranka koja je otuđila stvar ili pravo vodila parnicu u svoje ime o tuđem pravu.

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG