Saša Sinđelić

Partner

Kontakt

Tel: +381 11 3285 153, Mob.: +381 64 202 61 16

Faks: +381 11 3285 208

sasa.sindjelic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

18. 06. 2015.

Uzbunjivači od sada uživaju zakonsku zaštitu

Newsletter 76

Narodna Skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o zaštiti uzbunjivača („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014.), koji je stupio na snagu dana 04.12.2014. godine, a primenjuje se od 05.06.2015. godine.

Predmetnim zakonom pruža se zaštita licima koja prijave sumnju na korupciju, kršenje ljudskih prava ili sumnju na vršenje javnog ovlašćenja suprotno poverenoj svrsi, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera.

Uzbunjivač uživa zaštitu pod uslovima propisanim navedenim zakonom ako izvrši uzbunjivanje u skladu sa zakonom, otkrije informaciju u roku od jedne godine od dana saznanja za izvršenu radnju zbog koje vrši uzbunjivanje, odnosno najkasnije u roku od deset godina od dana izvršenja radnje i ukoliko bi u trenutku uzbunjivanja na osnovu raspoloživih podataka, u istinitost informacije poverovalo lice sa prosečnim znanjem i iskustvom kao i uzbunjivač.

Zakon razlikuje tri vrste uzbunjivanja i to:

  • unutrašnje uzbunjivanje, ukoliko se obaveštenje dostavlja poslodavcu; 
  • spoljašnje uzbunjivanje kada se obaveštenje dostavlja ovlašćenom organu;
  • uzbunjivanje javnosti putem sredstava javnog informisanja, putem interneta, na javnim skupovima i na drugi način dostupan javnosti.

 

« Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

TSG