Saša Sinđelić

Partner

Kontakt

Tel: +381 11 3285 153, Mob.: +381 64 202 61 16

Faks: +381 11 3285 208

sasa.sindjelic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

18. 10. 2015.

Izmene Zakona o obavljanju plaćanja za lica koja ne obavljaju delatnost

Newsletter 80

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015), koji je stupio na snagu 12. avgusta, a primenjuje se počev od 01. oktobra 2015. godine.

Najznačajnije odredbe navedenog zakona odnose se na propisivanje obaveze pravnih lica i preduzetnika da dinare, primljene u gotovom po bilo kom osnovu, uplate na svoj tekući račun u roku od sedam radnih dana, osim lica koja obavljaju menjačke poslove, kao i na obaveze banaka da bez naknade na zahtev preduzetnika odmah isplate novac sa tekućeg računa do iznosa od 600.000 dinara, a ako je reč o većem iznosu najkasnije narednog radnog dana.

Navedenim zakonom je iz prethodnog teksta Zakona o platnom prometu zadržana zabrana za pravna lica i preduzetnike čiji su računi blokirani da međusobne novčane obaveze izmiruju ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija, pristupanje dugu, preuzimanje duga, ustupanje duga i dr.), prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način u skladu sa zakonom.

Za pitanja i detaljna pojašnjenja možete nas kontaktirati preko i-mejl adresa: sasa.sindjelic@tsg.rs ili office@tsg.rs.

TSG