Predrag Groza

Partner

Kontakt

Tel: +381 11 3285 153, Mob.: +381 63 27 99 12

Faks: +381 11 3285 208

predrag.groza@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

18. 08. 2015.

Zakon o javnim nabavkama - Izmene i dopune

Newsletter 79

Narodna skupština RS usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS, br. 68/2015) koji je stupio na snagu dana 12. avgusta 2015. godine, osim odredaba u vezi sa dužnošću prijavljivanja korupcije koje se primenjuju od 01. januara 2016. godine.

Cilj izmena Zakona jeste dalje jačanje sistema javnih nabavki (kroz povećanje efikasnosti i ekonomičnosti postupaka javnih nabavki, omogućavanje veće konkurencije medju ponudjačima) i uskladjivanje sa direktivama Evropske unije koje su usvojene u ovoj oblasti javnih nabavki tokom 2014. godine.

Ovom prilikom ukazujemo na najinteresantnije izmene iz perspektive ponudjača.

I. Javne nabavke male vrednosti

Najnovijim izmenama povećan je limit za javne nabavke male vrednosti sa 3.000.000 dinara na 5.000.000 dinara, konkretno javnom nabavkom male vrednosti smatra se nabavka čija procenjena vrednost nije veća od 5.000.000 dinara, pri čemu ni ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 5.000.000 dinara.

Naručioci su obavezni da objave poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i njihovoj internet stranici, s tim što im sada Zakon daje mogućnost da direktno pozovu najmanje tri potencijalna ponudjača radi podnošenja ponuda.

Naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe Zakona na nabavke čija je procenjena vrednost ispod 500.000 dinara, pod uslovom i da je ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou ispod 500.000 dinara.

 

« Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

TSG