Prikaz Zakona o digitalnoj imovini

Sažetak

Donošenjem Zakona o digitalnoj imovini, Srbija, kao jedna od prvih zemalja u svetu, pokušava da na sveobuhvatan način reguliše oblast kripto imovine i sa njom povezanih finansijskih tehnologija. Ciljevi donošenja zakona se tiču smanjenja rizika i zloupotreba koje su povezane sa poslovanjem sa kripto imo-vinom, kao i njenog daljeg razvoja. Međutim, izazovi koji su stavljeni pred za-konodavca u ovoj oblasti svakako nisu mali i postoje brojne nedoumice. Stoga je poželjno u narednom periodu pratiti efekat i adekvatnost regulatornih rešenja za koje se opredelio srpski zakonodavac.

Ključne reči: digitalna imovina, virtuelne valute, digitalni tokeni, kripto imovina, kripto valute, blokčein, distribuirane baze podataka

 

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

TSG