Upis zadržavanja prava svojine u registar zaloge

Sažetak

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar predviđena je mogućnost upisa zadržavanja prava svojine iz ugovora o prodaji pokretnih stvari u Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima koji vodi Agencija za privredne registre Republike Srbije (dalje: Registar zaloge). Registar zaloge je javni registar založnih prava na stvarima fizičkih i pravnih lica koji predstavlja centralizovanu i jedinstvenu bazu podataka. Od skora, tačnije od 01. januara 2021. godine postoji mogućnost registracije zadržavanjem prava svojine iz ugovora o prodaji pokretnih stvari, radi obezbeđenja prodavčevog potraživanja do isplate cene u potpunosti. Upis ovog ugovora u Registar zaloge služi kao sredstvo obezbeđenja, a ujedno izvod iz registra zaloga predstavlja izvršnu ispravu.

Ključne reči: zadržavanje prava svojine, ugovor o prodaji, upis u registar

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

TSG