Odgovornost direktora

Izveštaj sa radnog doručka

Advokatska kancelarija TSG Tomić Sinđelić Groza organizovala je zajedno sa Nemačko-srpskom privrednom komorom (AHK Srbija) u utorak, 26.09.2017. u hotelu Holiday Inn u Beogradu, seminar na temu „Odgovornost direktora – smernice iz prakse“. Prisutni su imali mogućnost da se upoznaju sa ograničenjima, dužnostima, pravima i obavezama direktora kompanije, kroz dobre primere iz uporedne prakse. Učesnike seminara pozdravila je zamenica direktora Nemačko-srpske privredne komore Doris Danilović.

Predavač Ljubica Tomić, advokat partner advokatske kancelarije TSG, specijalizovana za pravna pitanja korporativnog upravljanja, govorila je o odgovornosti direktora za štetu koju može naneti i povredom svojih posebnih dužnosti prema društvu, kao i mogućim krivično-pravnim posledicama. Prisutni su stekli uvid u pravila i praktične savete u pogledu sukoba interesa i čuvanja poslovne tajne.

Saša Sinđelić, govornik advokat partner u TSG, specijalizovan za pitanja direktorskih ugovora i radno-pravna pitanja informisao je prisutne o odgovornosti direktora za naknadu štete, kao i o merama zabrane obavljanja delatnosti, raskida radnog odnosa i posledicama davanja izjave neistinitog sadržaja.

Živa diskusija je nastavljena uz poslovni doručak, gde su predavači stajali na raspolaganju za razgovor članovima AHK Srbija i svim svojim gostima.


Najava radnog doručka

U saradnji sa Nemačko-srpskom privrednom komorom u Beogradu Advokatska kancelarija TSG Tomić Sinđelić Groza organizuje u utorak, 26.09.2017. radni doručak na temu 

“Odgovornost direktora – smernice iz prakse”

Predavači su TSG advokati Ljubica Tomić i Saša Sinđelić.

Foto galerija

TSG