03. Jun

12. CBBL-Forum Auslandsrecht

28. Jan

Zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji

23. Dec

33. Susret Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović

27. Maj

Javne nabavke – novi zakon iz ugla ponuđača

08. Apr

Neizvršenje ugovora usled pandemije koronavirusa

01. Apr

„Rizici novog doba“

13. Dec

32. Susret Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović

26. Sept

Ugovor o kupoprodaji i naplata potraživanja u Nemačkoj

05. Sept

Singapurska konvencija o medijaciji

10. Jul

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

TSG