05. Sept

Singapurska konvencija o medijaciji

10. Jul

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

21. Jun

Mobing – kako sprovesti postupak i sudska praksa

17. Jun

Zaštita podataka o ličnosti – novi zakonski okvir

24. Maj

11. CBBL-Forum Auslandsrecht

13. Mart

WLL Annual Conference 2019

18. Feb

INTA – Embracing Changes

30. Jan

Efikasno rešavanje sporova – Medijacija u Arbitraži

16. Nov

HR Radni doručak sa AHK

10. Okt

Šta donose izmene Zakona o privrednim društvima?

TSG