Položaj direktora i stranaca u Srbiji

„Statusni i radno pravni položaj direktora i stranaca u Srbiji“

U zajedničkoj organizaciji Advokatske kancelarije Tomić Sinđelić Groza i Slovenačkog poslovnog kluba u Beogradu u četvrtak, 29.09.2016. godine, u prostorijama TSG kancelarije, održan je radni doručak sa sledećim temama :

  • Radno pravni položaj direktora u Republici Srbiji
  • Statusni i radno pravni položaj stranaca u Republici Srbiji
  • Upućivanje zaposlenih iz Republike Srbije na privremeni rad u inostranstvo

     

Aktuelan odabir tema, zanimljiv način izlaganja advokata Ivane Stefanović i Ines Bajević, uz iskustvo koje poseduju u zastupanju stranih državljana u postupcima regulisanja njihovog ličnog i radno pravnog statusa tokom boravka u Srbiji, kao i prisustvo predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalne službe za zapošljavanje, učinili su radni doručak zanimljivim i interaktivnim uz živu diskusiju i razmenu iskustava među učesnicima.

TSG