Primena međunarodnih standarda u srpskom ugovornom pravu i međunarodni pregovori

Povodom jubileja 16 godina TSG, dana 26.10.2016.godine, u Beogradu je održana međunarodna konferencija na temu

Primena međunarodnih standarda u srpskom ugovornom pravu i međunarodni pregovori

Prepodnevni deo su obeležila nadahnuta predavanja na temu

  • „Srpski građanski zakonik – osnovni koncept i načela prednacrta“  Prof. dr Slobodan Perović
  • „Osvrt na CISG i INCOTERMS – osnovni koncept, primena, prednosti“  Prof. dr Burghard Piltz
  • ”Novi uticaji CISG-a na regulisanje ugovora o prodaji robe u Srpskom građanskom zakoniku“  Prof. dr Jelena Perović

     

dok je na popodnevnom panelu „Međunarodni pregovori“ izvršena komparativno pravna analiza pravnog značaja pregovora u pravu Nemačke, Italije, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Panel je vodila partner i advokat TSG Ljubica Tomić uz učešće advokata: Dr Helena Devetak (Slovenija), Milan Markiš (Italija, Hrvatska), Prof. Franz Lingenfelser (Nemačka). Usledila je razmena iskustava i živa profesionalna diskusija.

Konferencija je krunisana koktelom u čast osnivanja FORUMA NEMAČKIH I SRPSKIH PRAVNIKA, čiji je prvi projekat upravo bio komparativno-pravni prikaz pravnog značaja pregovora, kao i rad sa HR grupom Nemačko srpske privredne komore, istoga dana u Beogradu, kroz prikaz instituta radnog prava od strane partnera i advokata Saše Sinđelića (TSG, Srbija) i advokata Igora Samardžića (LSH,  Nemačka).

Foto galerija

TSG