Ivana Radović

Šef prevodilačkog biroa TSG Translations

Prevodilac za nemački jezik

Kontakt

Tel: +381 11 3285 153, Mob.: +381 63 113 60 40

Faks: +381 11 3285 198

ivana.radovic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

Stručne oblasti i jezici

Prevođenje stručnih pravnih tekstova i korespondencija

Nemački, Srpski

Studije i poslovno iskustvo

2001 DAAD stipendija za studente germanistike Filološkog fakulteta u Beogradu, Letnja akademija na temu “Jezik na prelazu vekova”, Budva
2002 Nastavnik nemačkog jezika, Gimnazija “Ivo Lola Ribar” u Sremskoj Mitrovici
2002 Nastavnik nemačkog jezika u privatnoj školi stranih jezika “Univerzitet znanje”u Sremskoj Mitrovic
2002 Kurs nemačkog jezika za saobraćajnu policiju u okviru projekta Ministarstva unutrašnjih poslova, Sremska Mitrovica
2003 Koordinator u organizaciji seminara za nevladinu organizaciju Transfuse Association (politika Balkana) u Bukureštu i Portorožu
2004 Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek nemački jezik i književnost
od 2004 Prevodilac za nemački jezik u Advokatskoj kancelariji TSG Tomić Sindjelić Groza
2004/2005 Nastavnik nemačkog jezika u Institutu za strane jezike, Beograd
2006 Praktikum u firmi za poresko savetovanje i reviziju “Digel, Hell & Partner GmbH” u Forchajmu, Nemačka
2006 Praktikum u Advokatskoj kancelariji “Schindhelm & Pfisterer”, u Forchajmu, Nemačka
2006 Koordinator prevodilačkog tima i prevodilac prilikom take-over-a “Hemofarma” od strane “Stada” AG, Vršac
2007 Praktikum u predstavništvu Privredne komore Srbije u Frankfurtu na Majni u oblasti međunarodne privredne saradnje
2007 Organizacija seminara u predstavništvu Privredne komore Srbije u Frankfurtu na Majni na temu “Srbija kao mesto proizvodnje“

TSG