Izmene Zakona o boravku i zapošljavanju stranaca stupile su na snagu

Izmene Zakona o boravku i zapošljavanju stranaca stupile su na snagu. Uvedene su sledeće novine:

1. Elektronsko podnošenje zahteva

Omogućeno je elektronsko podnošenje zahteva za privremeni boravak i radnu dozvolu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS) odlučuje o ovim zahtevima u roku od 15 dana.

2. Jedinstvena radna dozvola

Predviđeno je da MUP RS izdaje jedinstvenu dozvolu za privremeni boravak i rad, koja važi do tri godine uz mogućnost produženja na isti period. Osim zaposlenih, i poslodavci će moći da podnesu zahtev za dobijanje ove dozvole.

3. Spajanje postupaka

Predložene izmene zakona spojile su ranije razdvojene postupke za dobijanje privremenog boravka i izdavanje radne dozvole u jedan usklađeni postupak koji se sprovodi isključivo pred Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP).

4. Period podnošenja zahteva za privremeni boravak

Period za podnošenje zahteva je preciziran u odnosu na period boravka koji je duži od 90 dana od dana ulaska. Takođe, predviđeno je da stranci sa odobrenim stalnim nastanjenjem u Srbiji dobiju mogućnost slobodnog zapošljavanja bez potrebe za ličnom radnom dozvolom.

5. Olakšana procedura za određene kategorije stranaca

Izmene predviđaju olakšanu proceduru za određene kategorije stranaca koji podnose zahtev za privremeni boravak, kao što su studenti, naučni istraživači, volonteri i drugi. Neće biti potrebe da podnose dokaze o sredstvima za izdržavanje i zdravstvenom osiguranju tokom boravka u Srbiji.

6. Pravo na rad nezavisno od dozvole

Izmenama zakona jasno je utvrđeno da određene kategorije stranaca mogu obavljati rad u Srbiji bez posebne radne dozvole, uključujući one koji imaju odobren privremeni boravak na osnovu vlasništva nepokretnosti ili spajanja porodice sa državljaninom Srbije.

Više o navedenim izmenama pročitajte u TSG Newsletter-u br. 131, čiji je autor naša koleginica Teodora Veruović. Ukoliko imate bilo koje pitanje u pogledu izmena Zakona o boravku i zapošljavanju stranaca, stojimo Vam na raspolaganju putem imejla teodora.veruovic@tsg.rs.

TSG ADVOKATI

TSG