Nov zakon o finansijskim uslugama

Počela je primena Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu

Počev od 17.09.2018. godine u primeni je novi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu (dalje: Zakon). Cilj Zakona je da se dodatno proširi pravna zaštita korisnika finansijskih usluga na daljinu, te se između ostalog olakšava mogućnosti za zaključenje ugovora sa pružaocem finansijskih usluga. Pružaocima finansijskih usluga smatraju se banke, osiguravajuća društva, davaoci lizinga, platne institucije, investiciona društva, kao i druge organizacije.

Sredstvo komunikacije na daljinu jeste svako sredstvo koje se može koristiti za neposredno oglašavanje, dostavljanje informacija u predugovornoj fazi, davanje i/ili prihvat ponude, pregovaranje i zaključivanje ugovora bez istovremenog fizičkog prisustva pružaoca usluge i korisnika (kao npr. internet, elektronska pošta, pošta, telefaks i telefon).

Ugovor na daljinu se može zaključiti korišćenjem sredstava komunikacije na daljinu u formi elektronskog dokumenta, uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa, s tim da je za zaključivanje ugovora na  daljinu, čija vrednost ne prelazi iznos od 600.000 RSD, data mogućnost zaključenja ili korišćenjem najmanje dva elementa za potvrđivanje korisničkog identiteta (autentifikacija) ili korišćenjem šema elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti.

Ovim Zakonom je predviđeno da pružanje finansijskih usluga koje korisnik nije tražio neće proizvoditi pravno dejstvo prema korisniku, odnosno korisnik neće imati bilo kakvu obavezu prema pružaocu usluge..

Nadzor nad primenom Zakona vrši prvenstveno Narodna banka Srbije, s tim što u zavisnosti od vrste pružaoca finansijskih usluga nadzor takođe vrše Komisija za hartije od vrednosti kao i tržišni inspektori Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije.

Kaznenim odredbama Zakona propisane su novčane kazne za pružaoce finansijskih usluga u rasponu od 50.000 do 800.000 RSD u slučaju kršenja odredaba Zakona.

Kod ugovaranja na daljinu Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga bi  trebalo da prosečnom korisniku informacionih tehnologija olakša i učini komfornijim zaključenje ugovora sa pružaocima finansijskih usluga.

TSG ADVOKATI

TSG