Viši pokrajinski sud u Berlinu kod TSG

Advokatska kancelarija TSG je dana 16.10.2018. godine ugostila grupu pripravnika iz Višeg pokrajinskog suda u Berlinu koji su na studijskom boravku u Beogradu. Advokat Ljubica Tomić i pravnik Luka Vodinelić održali su prezentaciju mladim kolegama o razlikama između nemačkog i srpskog prava, sa posebnim osvrtom na međunarodni aspekt privrednog prava.

Nevena Stojković, pravnica u advokatskoj kancelariji TSG Beograd, upoznala ih je sa načinom studiranja i obavljanja pripravničkog staža i o ulasku u advokaturu u Srbiji. Pored toga, razmenili smo iskustva o studiranju i radu u Nemačkoj i Srbiji.

Nemačke kolege su pokazale veliko interesovanje za pravni poredak Republike Srbije. TSG tim je takođe imao priliku da se detaljnije upozna sa praktičnim radom pripravnika u Nemačkoj.

Susret je bio produktivan i diskusija vrlo nadahnuta. Radujemo se narednom druženju i održavanju kontakta sa mladim kolegama iz Berlina.

Foto galerija

TSG ADVOKATI

TSG