Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja: Srbija i Švajcarska

Dana 19. 09. 2023. u Beogradu, između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća, potpisan je Protokol kojim je izmenjen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja iz 2005. godine zaključen između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća. Budući da su i Srbija i Švajcarska potpisnice Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanje erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore – ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, bilo je potrebno uskladiti postojeći Ugovor sa pravilima konvencije.

Upravo je ovaj Protokol to omogućio, čime je postignuto ne samo usaglašavanje teksta Ugovora sa novim standardima u vezi sa prekograničnim oporezivanjem, već su unapređena i pojašnjena rešenja o oporezivanju dobiti preduzeća, povezanih preduzeća, kapitalnog dobitka i razmeni informacija između državnih organa.

Očekuje se da će se Protokol primenjivati od 01. 01. 2024. godine.

TSG ADVOKATI

TSG