Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

23. 10. 2018.

Nova pravila za smanjenje kapitala u d.o.o.

Newsletter 108

SMANJENJE KAPITALA NIJE MOGUĆE SMANJENJEM VREDNOSTI UDELA U D.O.O.

Primena dosadašnjih odredbi Zakona o privrednim društvima u pogledu smanjenja kapitala kod društva sa ograničenom odgovornošću nije bila jasna i vodila je različitim tumačenjima u pogledu mogućnosti smanjenja kapitala smanjenjem vrednosti udela. Navedene odredbe su prouzrokovale u svojoj primeni mnoga pitanja i dileme, na koje se u nekim slučajevima još čeka odgovor Upravnog suda.

Zvanično tumačenje Agencije za privredne registre je u praksi bilo da udeli kao takvi nemaju svoju nominalnu vrednost (za razliku od akcija), te da se iz tog razloga kapital ne može smanjivati smanjenjem vrednosti udela u društvu sa ograničenom odgovornošću. Iako do sada važeći Zakon o privrednim društvima nije sadržao odredbe u tom pogledu, niti je predviđao bilo kakve izuzetke ili zabrane smanjenja kapitala u društvu sa ograničenom odgovornošću, Agencija za privredne registre je ostala u svojoj dosadašnjoj praksi striktno pri gore opisanom tumačenju. U privredi se očekivalo da će izmene Zakona o privrednim društvima rešiti ovu dilemu, tako što će omogućiti smanjenje kapitala društvima sa ograničenom odgovornošću smanjenjem vrednosti udela.

Izmenjene odredbe Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 44/2018), na snazi od 01. oktobra 2018. godine, po prvi put eksplicitno regulišu osnov i procedure za smanjenje kapitala u društvu sa ograničenom odgovornošću, uključujući i zaštitu poverilaca prilikom smanjenja kapitala.

Iznenađuje novo zakonsko rešenje jer zakonodavac usvaja dosta konzervativan stav i postavlja izričita pravila koja zabranjuju smanjenje kapitala u društvu sa ograničenom odgovornošću smanjenjem vrednosti njegovih udela počev od 01.10.2018. godine.

TSG