Deveta sednica Pravnog odbora AHK Srbija

Zadovoljstvo nam je što smo mogli da budemo domaćini Devete sednice Pravnog odbora AHK Srbija održane 1. novembra 2023. godine u prostorijama kancelarije TSG Advokati Beograd, kojom je predsedavala naša partnerka i potpredsednica odbora Tanja Glišić́.

Članovi AHK Srbija, podeljeni u radne grupe odbora za: radno pravo, nepokretnosti, digitalizaciju, ESG (zaštita životne sredine, društvena odgovornost i savesno korporativnog upravljanje), međunarodno privatno pravo i oblast konkurencije – učestvovali su i izveštavali o svojim najnovijim aktivnostima.

Radna grupa za nepokretnosti

je 23. oktobra u Beogradu organizovala dobro posećenu i uspešnu panel diskusiju pod nazivom: „Šta nam donose izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji?“.

Radna grupa za ESG

je pripremila dokument koji će poslužiti za inicijativu za izmenu podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o hemikalijama, koji će biti dostavljen članstvu AHK Srbija radi dopune i koji će nakon usvajanja biti upućen nadležnim državnim organima na razmatranje.

Radna grupa za radno pravo

imala je sastanak sa predstavnicima francuske, italijanske i japanske privredne komore u vezi sa formulisanjem stava i mogućih aktivnosti koje se tiču trenda zloupotrebe bolovanja u Srbiji.

Radna grupa za digitalizaciju

razmatrala je organizovanje događaja na temu upotrebe elektronskog potpisa u oblasti radnog i privrednog prava, posebno u svetlu najavljenog usaglašavanja relevantnih zakonskih propisa. Razmatra se eventualna aktivnost u vezi sa i obavezom elektronskog arhiviranja dokumenata, koja će od 1. januara 2024. godine biti obavezna za sve privredne subjekte.

Radna grupa za konkurenciju

pripremila je dokument sa inicijativom za izmenu Zakona o zaštiti konkurencije.

Na dnevnom redu bilo je i planiranje aktivnosti odbora, o čemu će celokupno članstvo AHK biti blagovremeno obavešteno. Pozivamo sve zainteresovane članove AHK da se pridruže našem odboru i daju svoj doprinos inicijativama i događajima odbora, sa ciljem poboljšanja nesmetanog poslovanja u Srbiji. Prijave za članstvo u odboru slati na i-mejl adresu: dragisic@ahk.rs.

Cilj Pravnog odbora AHK Srbija je da članovima ponudi platformu na kojoj mogu da razgovaraju o sistemskim pravnim problemima, ali i neizvesnostima u primeni propisa koji otežavaju njihovo poslovanje. U plenumu odbora se razmatra i potom sprovodi najadekvatniji format delovanja u ime AHK kako bi se doprinelo poboljšanju poslovanja, bilo da se radi o inicijativama za zakonodavne promene, seminarima, obuci itd.

Foto galerija

TSG ADVOKATI

TSG