TSG :Employment Talks: E-dokumenti u radnim odnosima i aktuelna praksa inspekcije rada

Dana 16.05.2022. godine održan je TSG :Employment Talks: radni doručak na temu

Elektronski dokumenti u radnim odnosima i aktuelna praksa inspekcije rada

u organizaciji Advokatske kancelarije TSG Advokati Beograd Srbija i Slovenačkog poslovnog kluba (SPK). Za radni doručak je vladalo veliko interesovanje, održan je u hotelu „Zepter“ u Beogradu, uz prisustvo velikog broja zvanica iz privrede, kao i konsultanata u oblasti finansija, advokata i in house pravnih savetnika iz brojnih kompanija koje posluju u Srbiji.

Teme seminara su vrlo aktuelne, te je radni doručak bio sjajna prilika da se o njima više govori sa različitih aspekata. Pitanje elektronskih dokumenata u radnim odnosima jeste prisutno kao tema u Srbiji, budući da postoji uočena neusklađenost između odredaba propisanih Zakonom o radu i odredaba propisanih Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (Zakon o elektronskom dokumentu). Za razliku od Zakona o elektronskom dokumentu koji kvalifikovanom elektronskom potpisu priznaje svojstvo svojeručnog potpisa, Zakon o radu ne sadrži odredbe koje se odnose na elektronsko potpisivanje dokumenata povezanih sa radnim odnosima. Sa druge strane, postavilo se i pitanje da li se dostavljanje rešenja o korišćenju godišnjeg odmora i obračuna zarade u elektronskoj formi vrši u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu ili pak ne?

Na radnom doručku, o elektronskim dokumentima u radnim odnosima, govorile su članice TSG tima, Senior Lawyer Aleksandra Rajić i Advokat Teodora Veruović, koje su učesnicima predstavile ovu temu, i istakle u kojoj meri je uočena primena elektronskih dokumenata u srpskom pravu, kako kroz iskustva, aktuelna mišljenja ministarstva, tako i kroz primere iz prakse.

Na temu izvršenih inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa i funkcionisanju inspekcije rada u uslovima Covid-19 i ekonomske krize govorio je prof. Dr Saša Perišić, v.d. pomoćnika direktora Inspektorata za rad. Konačno, imali smo specijalnu priliku da od g. Gorana Markovića, šefa Odseka za drugostepeni upravni postupak u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, utvrdimo aktuelnu praksu inspekcije rada i dobijemo odgovore na brojna zanimljiva pitanja iz ove oblasti, kao na primer. Da li se ugovor o radu može zaključiti u elektronskoj formi? Da li se rešenje o otkazu ugovora o radu može dostaviti u elektronskoj formi?

Zahvaljujemo se predavačima, našem dragom Slovenačkom poslovnom klubu (SBC), kao i svim prisutnim učesnicima na radnom doručku koji je bio od izuzetne koristi!

Foto galerija

TSG ADVOKATI

TSG