Odgovornost direktora za štetu koju prouzrokuje društvu*

* Ovaj rad je deo istraživanja o projektu koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom „Strateške i taktičke mere za prevazilaženje krize konkurentnosti u realnom sektoru u Srbiji“ (broj 179050, period 2011-2014)

Sažetak

Predmet rada predstavljaju osnovna pitanja koja se u srpskom pravu i poslovnoj praksi postavljaju u kontekstu odgovornosti direktora za štetu koju prouzrokuje društvu. U tom smislu, u radu su analizirana pravila Zakona o privrednim društvima kojima se utvrđuju posebne dužnosti direktora prema društvu – dužnost pažnje u izvršavanju poslova s jedne strane i skup dužnosti koje se smatraju dužnostima lojalnosti prema društvu s druge strane. U nastojanju pružanja celovite slike o pitanjima koja odgovornost direktora može pokrenuti, pomenuta pravila su analizirana kako sa aspekta konkretnih pravila Zakona o privrednim društvima tako i sa aspekta opštih pravila i osnovnih načela obligacionog prava, kao i drugih zakona relevantnih u ovoj oblasti.

Ključne reči: direktor, odgovornost, društvo, šteta, naknada štete, dužnost, pažnja.

 

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

Ljubica Tomić

Advokat | Managing Partner

TSG ADVOKATI

TSG