Uloga kulture u međunarodnim poslovnim pregovorima

Sažetak

Kultura igra veoma važnu ulogu u međunarodnim poslovnim pregovorima. Uspeh u bilo kojoj formi pregovora uslovljen je, između ostalog, i postojanjem valjane strategije koja se oslanja na poznavanje kulturnih razlika i veštine za uspešno prevazilaženje potencijalnog kulturnog jaza. U eri globalne među povezanosti, poslovna zajednica, gde korporativni advokati i pravnici nisu izuzetak, pokazuje veliko interesovanje za razumevanje složenog mozaika kul­turnih razlika u međunarodnom poslovanju. Ovaj rad ispituje ulogu kulture u međunarodnim poslovnim pregovorima, bazirajući se na konceptu kulturnih skala, uz brojne primere iz savremene poslovne prakse, a imajući u vidu po­trebe i perspektivu pravnika.

Ključne reči: kultura, pregovori, međunarodno poslovanje, komunikacija, korporativna advokatura, korporativna kultura, alternativno rešavanje sporova

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

TSG